Tafelwein er tysk for bordvin. Den er ofte blandet med andre EU-vine, medmindre etiketten udtrykkeligt siger Deutscher Tafelwein.