TWh, terawatt-time, 1012 watt i en time (= 1 mia. kilowatt i en time). Anvendes ved måling af produktion og -forbrug af elektrisk strøm. Se også watt og elforsyning.