TAC, Total Allowable Catch, totale tilladte fangster i henhold til EU's fiskeripolitik, se fiskekvote.