TACIS, EU-program etableret 1991, et økonomisk samarbejdsprogram mellem på den ene side EU-landene og SNG-landene og Mongoliet på den anden; har primært til formål at støtte den tekniske udvikling i disse lande.