T.U.C., Trades Union Congress, (eng.), den engelske faglige landsorganisation (svarende til det danske LO).