T.N. Thiele, Thorvald Nicolai Thiele, 24.12.1838-26.9.1910, dansk statistiker, matematiker og astronom; søn af J.M. Thiele. Han blev i 1866 dr.phil. på en afhandling om systemer af dobbeltstjerner. I 1870-71 udarbejdede han det matematiske grundlag for livsforsikringsselskabet Hafnia og blev ved selskabets oprettelse i 1872 dets matematiske direktør. Thiele var 1875-1907 professor ved Københavns Universitet og direktør for Astronomisk Observatorium, hvor han var en stærk fortaler for den nye astrofotografiske metode. Han ydede væsentlige bidrag til den matematiske statistik, men de blev ofte overset af samtiden. I dag er han mest kendt for sin opdagelse af Thieles differentialligning til beskrivelse af livsforsikringer og sin indførelse af de talværdier hørende til en fordeling, som han kaldte halvinvarianter, men som i dag kaldes kumulanter.