T.H. Huxley

Faktaboks

T.H. Huxley
født:
1825
død:
1895

T.H. Huxley var nær ven af Darwin og skulle blive samtidens kendteste og mest aggressivt veltalende forsvarer af dennes evolutionsteori, hvilket gav ham øgenavnet Darwins buldog. Særlig berømt blev et sammenstød i 1860 med biskoppen af Oxford, Samuel Wilberforce (1805-73), som spurgte Huxley, om han nedstammede fra aber på fædrene eller mødrene side. Huxley svarede, at han hellere ville nedstamme fra en ynkelig abe end være i familie med en højt begavet tåbe.

.

T.H. Huxleys række af søndagsforedrag i 1885 var til stor glæde for karikaturtegnerne.

.
Licens: Brukerspesifisert

T.H. Huxley, Thomas Henry Huxley, 1825-1895, britisk anatom og zoolog. Han studerede medicin, men måtte af økonomiske grunde tage arbejde som læge på et af flådens skibe, før han nåede at afslutte studiet.

Under dette togt (1846-50) udførte han med primitive hjælpemidler omfattende studier af det pelagiske dyreliv, som resulterede i vigtige arbejder over bl.a. medusers og sækdyrs generationsskifte. Afhandlingerne blev sendt hjem til London og vakte så stor opsigt, at Huxley kort efter hjemkomsten som 26-årig blev indvalgt i Royal Society. Uden nogen formel akademisk grad blev han i 1855 udnævnt til professor ved School of Mines (senere Royal College of Science), og han forblev her, til han gik af i 1885, trods ærefulde tilbud fra mere velanskrevne universiteter.

Huxley var en meget aktiv og provokerende talsmand for en mere professionel, mekanistisk og materialistisk naturvidenskab i opposition til den herskende idealistiske mysticisme. Efter fremkomsten af Charles Darwins Arternes Oprindelse (1859) blev Huxley Darwins aktive støtte og udgav i 1863 Evidence as to Man's Place in Nature.

T.H. Huxley skrev flere lærebøger og populariserede naturvidenskab både i skrift og tale. I de senere år var han optaget af filosofiske spørgsmål (Evolution and Ethics, 1893) og beskrev sit forhold til religion ved at definere begrebet agnosticisme.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig