Tübingerskolen, etnologisk universitetsinstitut i Tübingen, kendt for bl.a. kritikken af den tidlige etnologi, Volkskunde, der er blevet forbundet med en ideologisk legitimering af nazismen. Med professor Hermann Bausingers programmatiske værk Abschied vom Volksleben (1970) distancerede Tübingerskolen sig fra denne folkelivsforskning, som man mente var politisk naiv, teoriløs og kun beskæftigede sig med bondekulturen. I stedet skulle vægten lægges på studiet af hverdagskultur, konflikter og klasser i et historisk perspektiv inden for rammerne af den såkaldte empiriske kulturvidenskab.