Tårs Vig Vildtreservat, trækfuglereservat nord for Sakskøbing (5769 ha), oprettet i 1997. Det omfatter det lavvandede brakvandsområde øst for Askø samt Sakskøbing Fjord, Tårs Vig, Vigsø og Fladet, der er en inddæmmet vig med enge, rørskov, hegn og krat. Reservatet er et vigtigt raste- og fødesøgningsområde for adskillige arter af vandfugle, bl.a. knopsvane, skallesluger og blishøne.