Faktaboks

Provsti
Maribo Domprovsti
Stift
Lolland-Falsters Stift
Kommune
Lolland Kommune
Tågerup Kirke

Tågerup Kirke set fra sydøst. På billedet ses murværkets dekorative friser og gavlenes udsmykninger og tinder.

Tågerup Kirke
Af .

Tågerup Kirke er en sognekirke i Tågerup øst for Rødby. Den ligger midt i den lille by.

Kirkegården

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser mod syd og øst. Den er omgivet af forskellige mure og hegn, men mest markant er muren af synlige, kløvede kampesten mod vejen på sydsiden. Hovedindgangen med kørelåge er mod syd.

Kirkebygningen

Tågerup Kirke

Tågerup Kirkes kor og skib er fra romansk tid, mens tårnet er tilføjet senere, og våbenhuset er moderne.

Tågerup Kirke
Af .

Kirken består af romansk kor og skib, gotisk tårn og moderne våbenhus. Hele kirken er opført i røde munkesten.

Kirken står i dag i blank mur med synlige teglsten med røde, teglhængte tage.

De ældste bevarede bygningsdele er murværket i koret og skibet. I koret er der en oprindelig præstedør mod syd, og i skibet har der oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Den sydlige er stadig i brug, selvom den er omdannet, mens norddøren er muret til. Korets østlige vindue er romansk, mens der på sydsiden er resterne af et ældre vindue i murværket og et yngre, der er i brug. Skibet har oprindelig haft flere vinduer, som nu er tilmuret, mens de nuværende er nyere.

Murene i koret har på de østlige hjørner svagt fremspringende piller, såkaldte lisener. Øverst på murene er der friser, som for en stor dels vedkommende er muret om i 1870. Taggavlenes udsmykninger og tinder er, som mange af kirkens detaljer, stærkt præget af Hans J. Holms restaurering i 1891-1893.

Tårnet er sengotisk med et stejlt pyramideformet tag. Det har udvendig samme bredde som skibet. Vinduet mod vest er angiveligt en tidligere tilmuret dør.

Våbenhuset er oprindelig middelalderligt, men det er stærkt ombygget. Indtil Hans J. Holms restaurering havde sydgavlen tre små, spidsbuede blændinger og kamtakker med fem tinder. Efter ombygningen fik gavlen samme inddeling, men tinderne blev gjort ganske lave.

I det indre er kirken hvidkalket. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft. I sengotisk tid er der i koret indbygget et seksdelt hvælv, mens skibet fik sine to fag hvælv. Tårnrummet har et krydshvælv, der er bygget samtidig med tilbygningens opførelse.

Mellem koret og skibet er der en spidsbuet korbue, som blev muret om i 1862, mens der fra skibet til tårnrummet er en tårnbue, der blev udvidet i 1679-1680.

Alle tagværker er fornyede.

Kalkmalerier

Kalkmalerier i Tågerup Kirke

Dommedag, Kristus i mandorla med evangelistsymbolerne og flankeret af Maria og Johannes Døberen.

Kalkmalerier i Tågerup Kirke
Af .
Kalkmalerier i Tågerup Kirke

Korsfæstelsen.

Kalkmalerier i Tågerup Kirke
Af .
Kalkmalerier i Tågerup Kirke

Begrædelsen, Piéta. Maria sidder med sin afsjælede søns legeme på skødet.

Kalkmalerier i Tågerup Kirke
Af .

Kirken har bevaret to udsmykninger fra middelalderen.

I koret er der kalkmalede dekorationer fra den gotiske periode i tiden omkring 1425-1450.

På korets østlige mur er der en pietà, som er en type af figurgruppe, hvor den sørgende Maria sidder med Kristus lig. Korets hvælv har mod øst et maleri af Kristus som verdensdommer på regnbuen med Maria og Johannes ved siden og flankeret af evangelisttegnene. Mod syd ses Kristus foran Pilatus og piskningen, i vest vises korsfæstelsen, og mod nord afbildes gravlæggelsen og opstandelsen.

I skibets østlige hvælv er der en udsmykning af Brarupværkstedet fra den sene gotiske periode omkring 1500-1520. Malerierne har billeder fra det gamle testamente omgivet af planteslyng og på en baggrund af stjerner og prikblomster.

Indholdet i skibets scener synes meget velbevaret, og er med til at give en forståelse af Brarupværkstedets sammensætning af motiver, samt værkstedets brug af fjollede figurer, såkaldte drolerier.

De mere ornamentale dekorationer omkring vinduer og døre, på triumfvæggen, i andet fags hvælv, på tårnbuen og i tårnets hvælv er historicistiske fra 1889. Disse malerier genanvender flere af de middelalderlige motivtyper på en særdeles dekorativ vis.

Inventar

Af middelalderligt inventar er bevaret en romansk døbefont i granit. Den brede kumme har en såkaldt firpasform. I hver af sidernes fire indskæringer er der en rundstav, som foroven ender i et hoved.

På skibets nordmur er der et korbuekrucifiks fra perioden 1400—1450.

Over prædikestolens himmel er der et sengotisk korbuekrucifiks fra tiden omkring år 1500.

Prædikestolen er fra den tidlige renæssance, ca. år 1586. Den har arkitektoniske dekorationer med pilastre og arkader, og den svarer til prædikestolene i Rødby og Gloslunde.

I kirken hænger et maleri fra midten af 1800-tallet. Det afbilder Kristus, som velsigner vinen og brødet. Det er en kopi efter Carlo Dolci, og det har muligvis siddet i den tidligere altertavle.

Altertavlen har en stor, nygotisk ramme. Heri sidder et maleri af Kristus gående på søen, som er signeret Anton Dorph, 1876.

Kirkens bænke er fra 1890'erne. De er udført efter Hans J. Holms tegning

Gravminder

I skibets vestmur er der en gravsten fra 1685.

Runesten

Ved våbenhusets ydermur står der en runesten, som i 1868 blev fundet på præstegårdens mark. Stenen stammer fra vikingetiden. Den bærer indskriften, ”Østens sønner rejste denne sten efter deres broder Spærle, skipper hos Esbern Næb”.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig