Symmachos er ophavsmand til en græsk oversættelse af Det Gamle Testamente fra begyndelsen af 200-tallet til afløsning af Septuaginta. Den udmærkede sig til forskel fra Akvilas meget ordrette oversættelse ved et nuanceret sprog. Få fragmenter er bevaret i Origenes' Hexapla. Symmachos var muligvis ebjonit, dvs. jødekristen.