Sylvia Beach, 1887-1962, amerikanskfødt boghandler og forlægger. I Paris åbnede hun i 1919 Shakespeare and Company, der som boghandel, lånebibliotek, forlag og internationalt kunstnermødested udgjorde et frodigt intellektuelt miljø frem til 1941, da den tyske besættelse havde umuliggjort en fortsat virksomhed. Litteraturhistorisk huskes hun især, fordi hun i 1922 havde mod til at udgive James Joyces roman Ulysses.