Svend Larsen, 1905-1964, dansk historiker og museumsmand; fra 1931 assistent og senere museumsinspektør ved Odense Bys Museer, direktør fra 1946 til sin død. Han har skrevet Et Provinsmuseums Historie (1935) og fik posthumt tilkendt den filosofiske doktorgrad for Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede (1965).