Svend Jensen, 1929-2002, formand for Dansk Blindesamfund 1968-98; tillige 1968-90 formand for De Samvirkende Invalideorganisationer. Jensen arbejdede for en forbedring af handicappedes forhold og har deltog i udvalgsarbejder om forsorgens decentralisering og udvidet adgang til førtidspension. Hans kæmpede først og fremmest for ligestilling, også for handicappede.