Svend Heinild

Faktaboks

Svend Heinild
født:
1907
død:
1994

Svend Heinild, 1907-1994, dansk børnelæge, der oprindelig stilede mod en karriere inden for intern medicin, bl.a. ved disputatsen fra 1942 om blodpladesygdomme. Inspireret af Preben Plum og af et studieophold i USA i 1946 fattede han interesse for samfundsforholdenes betydning for børns sygdomme. Denne indfaldsvinkel blev resten af hans liv central i hans arbejde som læge og dannede desuden baggrund for hans status som landskendt samfundsdebattør og foredragsholder. Bl.a. påpegede han, at de infektionssygdomme, der tidligere ofte forekom hos børn, fx tuberkulose, viste sig stadig sjældnere efter 1920'erne pga. en bedring i de materielle kår snarere end pga. en specifik lægelig indsats. Disse sygdomme syntes afløst af andre former for både fysiske og psykiske helbredsproblemer hos samfundets stedbørn, hvis manglende trivsel var udsprunget af forstyrrede familierelationer og påvirket af dårlige ydre leveomstændigheder.

I 1948 blev Heinild afdelingslæge og fra 1958 overlæge ved børneambulatoriet på Finseninstituttet og den tilknyttede børneafdeling på Kysthospitalet på Refsnæs, hvor mange børn fra samfundets bagtrop (Heinilds egen betegnelse) i et par måneder ad gangen kunne få et tiltrængt pusterum. I 1967 blev disse funktioner overflyttet til Rigshospitalet, hvor han til 1977 var overlæge ved børneafdelingens socialpædiatriske ambulatorium og 1970-77 lektor i pædiatri. Heinild blev sin tids mest fremstående eksponent for en humanistisk opposition til en tiltagende teknificering af lægevidenskaben, symboliseret ved den såkaldte apparatfejlmodel. Denne holdning fandt også udtryk i Heinilds forfatterskab forankret i hans vidtfavnende belæsthed, bl.a. Barnet i det moderne samfund (1955), Spadestik (1972) og erindringsbogen Sangen om Visse (1987), de to sidstnævnte illustreret med fotos af Lilian Bolvinkel. Han indtog ofte kontroversielle standpunkter, også politisk, men opnåede alligevel bred anerkendelse, idet han modtog PH-prisen i 1968 og LOs kulturpris i 1981. Heinild satte socialmedicinske temaer på dagsordenen, som fortsat drøftes ved månedlige tværfaglige Heinild-eftermiddage på Rigshospitalet. I forbindelse med disse møder uddeles der årligt en Heinild-pris.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig