Svend Haugaard, 30.4.1913-2.3.2003, dansk politiker og højskoleforstander. Svend Haugaard var i 1944 medstifter af Fredsvennernes Hjælpearbejde, det senere Mellemfolkeligt Samvirke; han var formand for fredsorganisationen Aldrig Mere Krig 1949-64, forstander for Store Restrup Husmandsskole 1949-66 samt aktiv inden for brugsforeningsbevægelsen. Svend Haugaard var MF for Det Radikale Venstre 1964-79 og beklædte talrige tillidshverv i partiet og i Folketinget.