Svend Bundgaard, 25.4.1912-21.12.1984, dansk matematiker. Som dynamisk organisator fik Bundgaard stor indflydelse på dansk matematik. Efter afsluttet uddannelse ved Københavns Universitet i 1935 underviste han ved Polyteknisk Læreanstalt til 1938 og derefter ved Københavns Universitet, indtil han i 1954 blev professor ved Aarhus Universitet. Her var han drivkraften bag opbygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet og især dets Matematiske Institut. Med stærkt personligt engagement i undervisning og i studerendes og medarbejderes trivsel ledede han instituttet, indtil han i 1971 blev universitetets rektor (fratrådte i 1976). Bundgaard var desuden medstifter af tidsskriftet Mathematica Scandinavica.