Svend Bjerg, f. 1942, dansk teolog, lektor i systematisk teologi ved Københavns Universitet; dr.theol. 1981. Bjerg er repræsentant for den narrative teologi, især udfoldet i diputatsen Den kristne grundfortælling (1981), men også i værker om skønlitterære forfattere, fx Jakob Knudsen, Karen Blixen og Graham Greene. Endvidere har han skrevet om Døden (1975) og en række etiske og dogmatiske emner. Hans seneste værker omfatter Synets teologi (1999), studier i Grundtvigs teologi i Gud først og sidst (2002) samt Tro og erfaring (2006).