Svend Åge Andersen, 15.9.1897-27.2.1980, dansk civilingeniør og køletekniker. Fra 1950-61 direktør for Køleteknisk Forskningsinstitut under Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og blev i 1958 udnævnt til professor i køleteknik ved Danmarks Tekniske Højskole. Efter sin afgang i 1967 ledede han i et par år undervisningen i tilpasset teknologi for ulande, som var blevet oprettet på hans initiativ nogle år tidligere. Han beklædte adskillige tillidshverv i Institut international du froid i Paris. Han var bl.a. medlem af ATV og af FNs Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development.