Sven Hansen, 1910-1989, dansk landskabsarkitekt. Hansens grundsyn på havekunstens mål og midler er beslægtet med G.N. Brandts, hos hvem han var ansat 1936-45. Med egen tegnestue fra 1945 blev han kendt for sin evne til at forene bygninger og landskab til en helhed og for sine fine terrænbehandlinger samt sans for belægninger, der afspejlede en holdning til det gode håndværks nødvendighed. Kendte blandt hans talrige arbejder er anlæggene ved Glostrup Hospital (1952-58), Radio- og TV-Huset (1971-73) og Musikhuset (1979), begge i Aarhus. Hansen modtog Eckersbergs Medalje 1973, og han har som underviser fra 1965 ved Arkitektskolen i Aarhus (professor 1976-80) præget mange arkitekter og landskabsarkitekter.