Supreme Court of Judicature, domstol for England og Wales, oprettet ved the Judicature Acts 1873-75, hvor den erstattede et stort antal overretter i England og Wales. Den består af The Court of Appeal, The High Court of Justice og The Crown Court. Supreme Court of Judicature har flere ansvarsområder: The Court of Appeal er delt op i en civil- og strafferetlig afdeling, The High Court of Justice har tre afdelinger: The Chancery Division, der behandler sager om salg af jord og fast ejendom, Queen's Bench Division, der behandler kontraktret og erstatningsret, og The Family Division, der behandler ægteskabssager, sager om adoption mv. The Crown Court behandler især straffesager.