Suorva, dæmningsanlæg på Stora Luleälven i Lappland, Sverige. Anlægget er udbygget flere gange siden det første byggeri fra 1919-23 og regulerer nu vandspejlet i søen Akkajaure mellem 423 og 453 m.o.h. Dæmningen, der er opbygget af natursten, er 76 m høj og har en kronelængde på 1510 m. Vandet ledes til kraftværket Vietas.