Sunion, Kap Sunion, det sydøstligste forbjerg i Attika, Grækenland, der hæver sig 60 m over havoverfladen. Her ligger en antik helligdom, som er viet til havets gud, Poseidon. Der er betydelige rester af bygninger fra 500-t. f.Kr., men helligdommen blev ødelagt under Perserkrigene i 400-t. f.Kr. Det tempel, hvis søjler stadig til dels står, blev opført i midten af 400-t. f.Kr. og indgik i et fæstningsanlæg. NØ for fæstningsanlægget ligger en Athenahelligdom og en helligdom for Frontis.