Sundholm, herberg oprettet af Københavns Kommune i 1908 til afløsning af Ladegården, oprettet 1620, der siden 1822 havde fungeret som arbejdsanstalt for fattige og husvilde. Sundholm var en tvangsarbejdsanstalt med tilknyttet hospital og værksteder og plads til lidt over 1000 beboere ("lemmer"). Efter forskellige lovændringer 1930-76 blev Sundholm efterhånden målrettet hjemløse, oftest med misbrugsproblemer. 1.1.2000 blev Sundholm som samlet institution nedlagt og erstattet af et Bocenter (ca. 100 beboere), et Herbergscenter med tilknyttet sygeplejeklinik (48 beboere) og et Aktivitetscenter.