Sundhedskollegiet, egl. Det Kgl. Sundhedskollegium, centralforvaltningsorgan, oprettet 1803 med det formål at føre tilsyn med medicinalvæsenet og alle offentlige sundhedsforanstaltninger. Kollegiet blev dannet ved sammenlægning af Collegium Medicum (oprettet 1740), Det Kirurgisk-akademiske Kollegium (oprettet 1785), Jordemoderkommissionen (oprettet 1714) og Den Københavnske Karantænekommission. Det hørte først under Danske Kancelli og fra 1848 under Justitsministeriet. Sundhedskollegiets medlemmer nedlagde deres hverv i 1907 efter en konflikt med justitsminister P.A. Alberti. Det afløstes af Statskontoret for Sundhedsvæsenet, fra 1909 Sundhedsstyrelsen.