Sundarbans, den sydligste og yderste del af Ganges' delta, en 300 km lang kyststrækning i Bangladesh og Indien. Den naturlige vegetation er mangrove med en rig variation af planter og dyr; området har status som naturreservat og er med sin bestand af bengalske tigre en del af Project Tiger. Især i Bangladesh trues naturområderne af et stigende befolkningspres; bl.a. ryddes frodige områder til agerbrug, og træ udnyttes til bl.a. teglbrænding.