Sture Allén, f. 1928, svensk sprogforsker, foregangsmand med hensyn til sprogvidenskabelig databehandling (Grafematisk analys, 1965). Med it har han bl.a. undersøgt hyppigheden af ord i svenske aviser (Nusvensk frekvensordbok 1-4, 1970-80) og af svenske navne (Förnamnsboken, 1979). I svensk sprogrøgt er Allén aktiv også som formidler. Han var videnskabelig leder af Nationalencyklopedins ordbok, 1-3 (1995-96), og initiativtager til Svenska Akademiens grammatik, 1-4 (1999). Medlem af Svenska Akademien 1980, fast sekretær 1986.