Studsvik, svensk forskningscenter ved Sveriges østkyst ca. 90 km syd for Stockholm; oprindelig statsligt forskningsinstitut for kerneenergi taget i brug 1960 under navnet AB Atomenergi, senere omdannet til privat forskningsbaseret virksomhed, der udfører opgaver for den internationale kernekraftindustri under navnet Studsvik AB. Virksomheden har ca. 1200 medarbejdere i syv lande.