En stregkliché er en fotokemisk fremstillet metalkliché, som regel af zink, beregnet til højtryk af stregtegninger. Metoden afløste en række rent kemiske fremstillingsteknikker o. 1870. Den erstattede bl.a. danskeren Christian Piils kemitypi fra 1840'erne.