Straton fra Lampsakos, ca. 340-ca. 267, græsk filosof, leder af Lykeion fra ca. 285. Han var som Aristoteles videnskabeligt orienteret, men i øvrigt en meget udogmatisk aristoteliker; han opgav således det aristoteliske formbegreb og opdelingen af verden i en region over og en under Månen. Han påviste også, at der kan skabes tomrum på kunstig vis. På visse punkter påvirkedes han af atomismen.