Strandvejen, vej, som under forskellige lokalnavne går langs Øresund mellem Helsingør og Svanemøllen ved København. Den nuværende vej følger mange steder den oprindelige forbindelse mellem fiskerlejerne; der er dog bygget omfartsveje uden om Humlebæk, Sletten, Nivå, Taarbæk og Skovshoved. Øresundskysten tiltrak tidligt de københavnske velhavere, og der er bygget boliger næsten overalt langs vejen, ofte herskabelige villaer.