Strandmarken, sandflugtsplantage i det sydøstlige hjørne af Bornholm. Området, der strækker sig 6-7 km langs kysten fra Øle Å i vest over Dueodde til Snogebæk, tilhørte oprindelig kronen og blev anvendt som fælles græsningsområde. I begyndelsen af 1800-t. begyndte omfattende tilplantning for at mindske sandflugten, og i dag indgår det i Bornholms største sommerhusområde. Strandmarken blev fredet i 1967.