Strabon, ca. -65-ca. 25, græsk geograf og historiker. Strabon blev født i den pontiske by Amaseia (det nuværende Amasya i Tyrkiet), men tilbragte en stor del af sin ungdom i Rom og på rejser i Mellemøsten, bl.a. Egypten. På baggrund heraf, men især på grundlag af tidligere skrifter forfattede han et historieværk på 47 bøger, som kun kendes i enkelte uddrag modsat hans geografiske værk på 17 bøger, hvori han beskriver Romerrigets provinser én efter én, byer og steder, befolkning og skikke mv. Skriftet er en vigtig kilde til forholdene i Romerriget på augustæisk tid.