Storelung, højmose (27 ha) øst for Nørre Broby 20 km sydvest for Odense. Den er noget nedbrudt pga. tørvegravning i randen. Mosen, der blev fredet i 1969, er blevet kaldt Fyns sidste højmose; i 1998 blev den et EF-habitatområde. Man forsøger genopretning ved at fjerne selvsået birk og hindre afdræning samt nedbringe næringstilførslen.