Storbritannien (Sundhedsforhold)

Artikelstart

Storbritannien (Sundhedsforhold), Middellevetiden var i 1997 74,8 år for mænd og 79,9 for kvinder. Spædbørnsdødeligheden var samme år 5,9 pr. 1000 levendefødte. Hjerte-kar-sygdomme var den hyppigste dødsårsag, men har for begge køn været stærkt faldende siden 1970. Kræft er næsthyppigste dødsårsag og en smule faldende. Dødeligheden pga. lungekræft er hos mænd næsten halveret siden 1970, og for kvinder nåede den maksimum i 1994.

Landet har siden 1948 haft et nationalt sundhedsvæsen, National Health Service (NHS). Især Skotland har dog på visse punkter haft en strukturel udvikling forskellig fra resten af landet. NHS afløste et overvejende privat sundhedsvæsen med delvis sygeforsikring og indgik i de store reformer, som Labour gennemførte efter 2. Verdenskrig. Systemet har gennemgået en række organisatoriske reformer, men der er ikke grundlæggende ændret på de basale elementer med central styring og skattefinansiering. Således er landet opdelt i et antal NHS-regioner med bestyrelser udnævnt af sundhedsministeren; regionerne er yderligere inddelt. NHS-strukturen er normalt ikke sammenfaldende med den kommunale inddeling.

NHS gennemgik i 2002 endnu en omstrukturering, uden at der blev ændret på den grundlæggende struktur med central, overordnet styring og skattebetalt finansiering. Regeringen har lovet en forøgelse af budgettet med 7,5% årlig ud over inflationen, således at landet i 2008 vil bruge 9,4% af BNP på sundhedsvæsen, dvs. mere end det nuværende gennemsnit i EU. Endvidere forpligtede regeringen sig også til en væsentlig udvidelse af sundhedsuddannelserne. Disse initiativer vil på længere sigt reducere problemerne med underkapacitet i sundhedsvæsenet og de heraf afledte problemer med lange ventelister. På trods af befolkningens kritik af bl.a. ventetiderne i NHS er der fortsat bred offentlig opbakning til et offentligt finansieret sundhedsvæsen.

Læs mere om Storbritannien.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig