Storbritannien (Geografi), Naturgeografisk omtales her det egentlige Storbritannien, mens Nordirland omtales under eget stikord.