Stokbebyggelse, fritliggende husblokke placeret langs adgangsveje til den ene side og opholdsarealer til den anden side eller udelukkende med adgang ad stier i grønne områder. Bebyggelsesformen er anvendt fra funktionalismens begyndelse og især til boligformål. Eksempler i Danmark er Ryparken (1932) og Blidah Park (1933-34) ved København, begge med langfacader mod øst og vest.