Stinus Nielsen, 1902-97, dansk skolemand, formand for Danmarks Lærerforening 1956-72 og for Lærerstandens Brandforsikring 1954-88. Gennem Stinus Nielsens indsats fik Danmarks Lærerforening stor indflydelse på demokratiseringen af folkeskolen i 1950'erne og 1960'erne, hvilket ikke mindst skyldtes hans format som forhandler. Hans hukommelse, overblik og robuste personlighed skabte respekt og resultater i spørgsmål om lærernes løn- og arbejdsvilkår, deres efter- og videreuddannelse og undervisningens form og indhold. Hans forudseenhed gjaldt ikke alene politik og pædagogik, men også forretning og kunst; således erhvervede foreningen i hans tid en række kursusejendomme, bl.a. Gl. Avernæs på Fyn og Skarrildhus nær Herning, begge i 1962.