Stig Strömholm, f. 16.9.1931, svensk jurist og forfatter, professor ved Uppsala universitet 1969-97 og rektor samme sted 1989-97; halvbror til Christer Strömholm. Han har skrevet et stort antal retsvidenskabelige afhandlinger, især inden for almindelig retslære, international privatret, komparativ ret og ophavsret. Af hovedværker kan nævnes Rätt, rättskällor och rättstillämpning (1981) og Upphovsrättens verksbegrepp (1970). Han har desuden skrevet flere skønlitterære værker, bl.a. den historiske romantrilogi Dalen, Markerne og Skoven (1975-80, da. 1988-89), der er oversat til dansk af dronning Margrethe 2.