Stig Iuul, Stig Asgerssøn Iuul, 28.8.1907-28.5.1969, dansk jurist, fra 1938 docent, fra 1944 professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Iuul skrev en række værdifulde afhandlinger, bl.a. Fideikommissarisk Substitution (1934), disputatsen Fællig og Hovedlod. Studier over Formueforholdet mellem Ægtefæller i Tiden før Christian V.s Danske Lov (1940) samt andre arbejder om dansk og europæisk retshistorie.