Stian Herlofsen Finne-Grønn, 1869-1953, norsk genealog. Finne-Grønn grundlagde i 1926 Norsk Slektshistorisk Forening og var dens første formand. Han redigerede Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og udgav 1926-40 Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905.