Stephen Langton, d. 1228, engelsk kardinal, ærkebiskop af Canterbury. Langton blev i 1208 valgt til bispesædet, men ekskommunikeringen af den engelske konge Johan uden Land hindrede hans indsættelse indtil forliget med pave Innocens 3. i 1213. Forholdet til Johan forblev dog anspændt, og Langton deltog aktivt i udformningen af frihedsbrevet Magna Charta. Støtten til baronerne stred nu mod pavens interesser, Langton suspenderedes, og først i 1218 kunne han genoptage embedet som ærkebiskop.