Stephanodiscus, (lat., af gr. stephanos 'krone, krans' og diskos 'rund skive'), slægt af planktiske kiselalger, hovedsagelig i ferskvand, med celler formet som petriskåle. De mindste arter (2-20 μm) findes ofte i stor mængde i eutrofierede søer og damme.