Stensballegård, hovedgård (sædegård) umiddelbart øst for Horsens. Gården ejedes i 1400- og 1500-t. af slægten Rosenkrantz, 1690-1927 af slægterne Krag-Juel-Vind-Arenfeldt og Krag-Juel-Vind-Frijs, som stamhus 1748-1920; fra 1928 ejes den af slægten Ahlefeldt-Laurvig. Hovedbygningen, opført i barok 1692-93 af Ernst Brandenburger, består af en høj hovedfløj og to lave, vinkelbyggede sidefløje; tværfløjene mod nord og syd er tilføjet 1867 og 1943.