Stenkil, d. ca. 1066, konge af Sverige fra ca. 1060. Stenkil, der støttede kristendommen, havde sin magtbasis i Västergötland. Han blev stamfader til den stenkilske æt, hvoraf hans sønner Halsten og Inge d.æ. samt Halstens sønner Filip og Inge d.y. blev konger. Hans sønnesøn Ragvalds datter Ingerid blev gift med den danske kongeætling Henrik Skadelår.