Sten Carlsson, 1917-1989, svensk historiker, professor ved universitetet i Uppsala 1956-83. Carlsson arbejdede især med socialhistoriske emner; hans hovedværker er Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865 (1949) og Byråkrati och borgarstånd under frihetstiden (1963). Derudover forskede Carlsson i svensk, især smålandsk lokalhistorie. Han udgav sammen med Jerker Rosén den meget udbredte universitetslærebog Svensk historia (2 bd., 1961) og var redaktør og forfatter til flere bind af Den svenska historien (bd. 1-10, 1961-68).