Sten Bielke, 1624-1684, svensk adelsmand. Bielke blev i 1657 admiral og rigsråd og havde flere diplomatiske opgaver; bl.a. deltog han i fredsforhandlingerne i Roskilde i 1658 og i København 1660. Bielke fik senere høje embeder og blev i 1672 "riksskattmästare" og 1680 præsident i statskontoret.