Stemann, embedsmandsslægt, der kan føres tilbage til købmand i Hamburg Justus Stemann (1539-1603), hvis søn Johan (1602-76) var præst i København. Af efterkommerne er flere adlet, således i 1777 gehejmestatsminister C.L. Stemann (1730-1813), far til gehejmestatsminister P.C. Stemann, og i 1848 juristen Ernst Stemann (1802-76); dennes søn, forfatter og stiftamtmand Gustav Stemann (1845-1929), var far til oversætteren Ingeborg Stemann (1889-1973) og amtmand på Bornholm P.Chr. von Stemann.