Stekenjåkk, Stikkenjokk, geologisk lokalitet i det sydlige Lappland, Sverige, nær grænsen til Norge. Et stort malmlegeme med indhold af kobber, zink og sølv ejes af staten, men brydningen i åbent brud, der foregik 1978-88, blev varetaget af Boliden Mineral AB. Siden har der været udfoldet store bestræbelser for at retablere landskabet, bl.a. ved at sætte affaldsdyngerne under vand for at forhindre iltning af sulfidmalmene. Om sommeren er vejen fra Stora Blåsjön til Stekenjåkk en stærkt benyttet turistrute.