Steinvikholm, firefløjet fæstningsanlæg, anlagt 1525-35 på en holm i Trondheimsfjorden og efter flere belejringer nedrevet under Den Nordiske Syvårskrig 1563-70. Bygherren var Norges sidste katolske ærkebiskop, Olav Engelbrektsson, der før sin landflygtighed 1537 holdt fæstningen som den katolske kirkes sidste bastion i Norge. I 1800-t.s slutning påbegyndtes arkæologiske undersøgelser af ruinerne.